Volume 7 Number 4 (Dec. 2017)
Home > Archive > 2017 > Volume 7 Number 4 (Dec. 2017) >
Volume 7 Number 4 (Dec. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
429
Vinai Panjakajornsak
219
430
Meng-Chen Lin, Ya-Ping Chiu, Chih-Hsuan Huang, Yu-Ping Wu
230
431
Zaipeng Liu, Xiaoyu Jiang
239
432
Siwaporn Kunnapapdeelert, Sirintorn Thepmongkorn
246
433
Yung-Lieh Yang, Hsiu-Wen Hsueh, Ming-Hsiang Huang, Tsui-Yueh Cho, Yausuyuki Kishi
255
434
Fan-Yun Pai, Tsu-Ming Yeh
264
435
Hsin-Hung Wu, Jiunn-I Shieh, Kuan-Kai Huang, Wen-Huai Hsieh, Shuo-Yen Ting, Jy-Wun Chen
272
436
Chih-Hsuan Huang, Yi-Chun Huang, Hong Jin, Meng-Chen Lin, Yu-Ping Wu, Li Lee
280

General Information

ISSN: 2010-3654
Frequency: Quarterly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Kuan-Chou Chen
Executive Editor: Ms. Nancy Lau
Abstracting/ Indexing: Google Scholar, Electronic Journals Library, QUALIS, ProQuest, EI (INSPEC, IET)
E-mail: ijeeee@iap.org
 • Aug 06, 2018 News!

  Vol.7, No.1-No.3 have been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol.6, No.4 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Oct 08, 2018 News!

  The papers published in Vol.9, No.1 have all received dois from Crossref.

 • Jun 22, 2018 News!

  IJEEEE Vol. 9, No. 1 is available online!   [Click]

 • Apr 23, 2018 News!

  The papers published in Vol.8, No.4 have all received dois from Crossref.

 • Read more>>